четвртак, 25. децембар 2014.

Слобода за Josue-a!

Активисти српске Крв и Част дивизије из Београда и Ниша, организовали су перформанс подршке утамниченом шпанском националисти Joseu Estebanaz-u који је пре 7 година својом храброшћу уздигао себе у симбол бранитеља европске части. Тог кобног 11. новембра 2007. године у градском метроу Joseu-а је на једном стајалишту чекала група од око 50 анархо-комунистичког шљама која је пошла да направи инциденте на легално пријављеном мирном скупу који је организовала  la Partista Democracio National у Мадриду. Та дрогирана хорда ушла је у воз у којем се налазио Joseu и почела да га опкољава са намером да га нападну, теже повреде или убију. Храбри шпански националиста није оклевао и није препустио ствар судбини. Пошто је био добро обучен војник, који је часно служио шпанској војсци, знао је како треба реаговати у таквим ситуацијама. Иако је био више десетина пута бројчано надјачан, он је успео да у одбрани сопственог живота ножем једног нападача убије и једног рани. На суђењу је доказано да је Josuе код себе имао нож само зато што је тог дана имао војну вежбу и није стигао кући да га остави. За разлику од њега, од поменутих антифа нападача је полиција запленила читав арсенал хладног оружја (боксере, ножеве, ланце, палице...), што је јасно доказало какве су њихове намере тог дана биле.

И поред свега тога, ционистички државни апарат није ни један час оклевао, већ се одмах обрушио на немоћног Josuе-а и осудио га на казну затвора од 26 година и новчану казну од 160.000 евра, лишећи га основног људског права - права на непристрасно суђење. Поређења ради, тај исти суд је De Juana Chaos-a, одговорног за терористички напад исламиста 2004. године у Мадридском метроу у којем је погинуло 25 особа, осудио на 16 година затвора.

То опет показује да је суд приликом изрицања казне храбром Josue-u био слеп на чињеницу да је он само бранио сопствени живот.

Овим путем позивамо ширу јавност да подржи политичке затворенике.

У ери лажи, преваре, неправде, окупације и терора према свему што представља браник традиције, љубави према отаџбини и вери, морамо бити уједињени под један барјак и морамо збити редове око идеје која нас води.

И нама је част важнија од слободе!

Одбрана живота није злочин!

Слобода за Josue-a!


Serbian Blood and Honor division activists from Belgrade and Nis, organised a performance of support for the imprisoned Spanish nationalist Joseu Estebanaz, who, 7 years ago, became a symbol of defenders of European honor, thanks to his own courage. On that November 11th, 2007. In city’s subway on a station, Joseu was ambushed by a group of around 50 anarcho-communist scum, who intended to interrupt a legally registered and peaceful gathering, organised by la Partista Democracio National in Madrid. That mob under the influence got on the train in which Joseu was sitting, and started to surround him with intent of attacking him. Brave Spanish nationalist didn’t hesitate and he took everything in his own hands. As he was trained soldier, who honorably served to his country, he knew how to react in such a situation. Even though he was outnumbered 50 to one, in self defense, he managed to wound one and kill another attacker, using his knife. It was proven on court that Joseu had a knife only because he had a military practice that day and didn’t have time to leave it at home. Unlike him, police found the whole arsenal of cold weapons (knifes, chains, clubs etc) at mentioned antifa attackers, which without any doubt proved what their intentions on that day were.

Despite that, Zionist authorities didn’t hesitate one moment, and they convicted helpless Joseu for a 26 years sentence and a fee of 160 000 euros, and thus harming his basic human right for a fair and unbiased trial. For comparison, that same court convicted De Juan Chaos, responsible for islamic terrorist attacks in Madrid on 2004, for only 16 years in prison.

This again shows that court wasn’t considering the fact that Josue was only defending his own life. We are calling for everyone to support the political prisoners. In this era of lies, injustice, occupation and terror towards everything that stands for tradition and love for the homeland and religion, we must be united under one flag and must stay strong around the idea which leads us.

The honor is more important than freedom to us!

Defending your own life isn’t a crime!

Freedom for Joseu!