четвртак, 24. јануар 2013.

ДИКТАТУРА ДЕМОКРАТА


"Демократија је старија сестра комунизма, из исте породице, од истог
индивидуалистичког оца. И комунизам и демократија разбијају заједницу: комунизам кроз борбу класа, а демократија кроз грађански рат политичких странака. " Димитрије Љотић